Elephant Atta Fine White Chapatti Flour 10kg

£9.69
Type: Flour
Elephant Atta Fine White is made from top quality wheat grains. Elephant Atta Fine White is the whitest of our flours. If you are after soft, white fluffy chapatti, Elephant Atta Fine White is the flour for you.
Ingredients
WHEAT Flour, Calcium, Iron, Niacin, Thiamin.