Ching's Desi Chinese Masala Pouch 5pk

Ching's Desi Chinese Masala Pouch 5pk

Combo Pack Includes: 

Schezwan Fried Rice Masala: 2 Pouches, Veg Manchurian Masala: 1 Pouch, Chowmein Hakka Noodles Masala: 2 Pouches, Paneer Chilli Masala: 1 Pouch 

+